Skriv ut Stäng fönster

 
Ekonomisk sammanställning 2012

Ekonomiskt resultat ruta för ruta 2012 och 2007 - 2012. Resultatet 2007 - 2012 är justerat för medelskörd. Samtliga prisuppgifter gäller 2012.

  Plats Gröda Led Summa intäkter
2012
Summa intäkter
2007-2012
Summa insatser Bruttoresultat
2012
Bruttoresultat
2007-2012
Övriga rörliga
kostnader
TB2
2012
TB2
2007-2012
Visa detaljer Bollerup Frövall (Vitklöver) A 33 510 16 218 1 370 32 140 14 848 2 578 29 561 12 270
Visa detaljer Bollerup Havre A 11 488 8 192 2 384 9 104 5 808 4 631 4 473 1 176
Visa detaljer Bollerup Höstvete A 17 859 13 554 4 345 13 514 9 209 5 975 7 539 3 234
Visa detaljer Bollerup Höstvete A 19 222 13 554 3 753 15 469 9 801 5 276 10 194 4 526
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor A 23 038 21 258 8 182 14 857 13 076 6 180 8 677 6 896
Visa detaljer Bollerup Vårkorn A 10 168 8 108 2 962 7 206 5 146 5 049 2 157 98
Visa detaljer Bollerup Havre B 13 003 8 798 2 073 10 930 6 725 5 313 5 617 1 411
Visa detaljer Bollerup Höstvete B 17 275 14 287 3 182 14 093 11 105 5 882 8 211 5 223
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor B 23 426 21 299 6 442 16 984 14 857 6 969 10 015 7 888
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 1 B 20 034 20 130 2 906 17 128 17 223 4 694 12 434 12 529
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 2 B 20 594 19 602 4 124 16 470 15 478 5 420 11 050 10 058
Visa detaljer Bollerup Vårkorn B 9 620 8 118 2 970 6 649 5 148 6 184 465 -1 036
Visa detaljer Bollerup Blålupin/havre C 18 222 11 937 2 089 16 134 9 848 5 180 10 954 4 668
Visa detaljer Bollerup Grönfoder C 12 222 10 086 2 596 9 626 7 490 5 451 4 175 2 039
Visa detaljer Bollerup Rågvete C 17 081 15 669 1 677 15 404 13 992 5 997 9 406 7 995
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor C 30 518 27 337 5 699 24 819 21 638 33 121 -8 302 -11 483
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 1 C 20 230 17 409 506 19 724 16 903 4 432 15 292 12 471
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 2 C 15 358 17 474 1 618 13 740 15 856 4 718 9 022 11 138
Visa detaljer Bollerup Blålupin rb D 17 329 10 712 4 655 12 674 6 057 4 323 8 351 1 734
Visa detaljer Bollerup Havre D 11 850 9 769 3 256 8 594 6 513 5 414 3 180 1 099
Visa detaljer Bollerup Höstspeltvete D 22 747 18 813 4 319 18 429 14 494 4 659 13 769 9 835
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor D 34 082 30 316 8 206 25 877 22 111 32 837 -6 960 -10 727
Visa detaljer Bollerup Vall (biogas) år 1 D 18 228 15 762 3 136 15 092 12 626 3 972 11 120 8 654
Visa detaljer Bollerup Vall (biogas) år 2 D 18 578 15 045 3 136 15 442 11 909 4 798 10 644 7 111
Visa detaljer Bollerup Blålupin rb E 18 604 12 318 2 940 15 664 9 378 3 534 12 130 5 844
Visa detaljer Bollerup Frövall (Vitklöver) E 23 922 13 397 784 23 138 12 613 3 024 20 114 9 589
Visa detaljer Bollerup Havre E 17 957 13 709 2 675 15 282 11 034 5 641 9 641 5 392
Visa detaljer Bollerup Höstvete E 22 053 15 954 2 967 19 086 12 988 5 447 13 639 7 541
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor E 29 093 23 329 6 399 22 694 16 930 57 548 -34 854 -40 618
Visa detaljer Bollerup Vall (biogas) år 1 E 12 208 14 221 1 960 10 248 12 261 4 798 5 450 7 463
Visa detaljer Önnestad Frövall (Rödklöver) A 22 131 18 022 2 959 19 172 15 063 2 370 16 802 12 694
Visa detaljer Önnestad Höstråg A 13 327 12 060 4 774 8 552 7 286 6 130 2 423 1 156
Visa detaljer Önnestad Lök A 46 287 49 423 5 797 40 490 43 626 41 164 -674 2 462
Visa detaljer Önnestad Morötter A 59 174 62 121 18 169 41 004 43 951 38 348 2 656 5 603
Visa detaljer Önnestad Potatis A 93 007 82 538 8 627 84 380 73 911 25 123 59 257 48 788
Visa detaljer Önnestad Rödbetor A 35 241 43 986 7 594 27 647 36 392 18 180 9 467 18 212
Visa detaljer Önnestad Havre B 12 945 9 695 2 117 10 828 7 578 4 961 5 868 2 618
Visa detaljer Önnestad Potatis B 78 863 81 798 5 431 73 432 76 367 22 980 50 452 53 387
Visa detaljer Önnestad Rödbetor B 53 944 41 575 6 277 47 667 35 298 19 177 28 490 16 121
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 1 B 10 654 14 723 2 335 8 319 12 388 5 077 3 242 7 311
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 2 B 13 580 15 192 2 990 10 590 12 202 6 132 4 458 6 070
Visa detaljer Önnestad Vårkorn B 11 022 10 263 3 747 7 275 6 516 6 048 1 226 467
Visa detaljer Önnestad Havre C 13 530 12 812 3 822 9 708 8 990 6 356 3 353 2 635
Visa detaljer Önnestad Lök C 308 161 312 040 4 444 303 718 307 597 62 066 241 652 245 531
Visa detaljer Önnestad Morötter C 113 652 206 925 18 741 94 911 188 184 64 880 30 031 123 304
Visa detaljer Önnestad Vall (biogas) år 1 C 13 020 12 476 2 352 10 668 10 124 4 355 6 313 5 769
Visa detaljer Önnestad Vall (biogas) år 2 C 12 978 10 458 2 352 10 626 8 106 5 288 5 338 2 818
Visa detaljer Önnestad Vårkorn C 18 819 14 712 1 377 17 442 13 336 5 471 11 971 7 864
Visa detaljer Önnestad Potatis D 89 301 100 479 2 525 86 776 97 954 26 006 60 770 71 948
Visa detaljer Önnestad Rödbetor D 125 874 115 791 7 368 118 506 108 423 29 932 88 574 78 491
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 1 D 11 788 14 462 4 106 7 682 10 356 4 233 3 449 6 123
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 2 D 13 216 15 367 1 568 11 648 13 799 5 166 6 482 8 633
Visa detaljer Önnestad Vårkorn D 17 371 14 163 2 423 14 948 11 740 5 535 9 414 6 205
Visa detaljer Önnestad Ärt/havre D 11 919 11 591 2 038 9 881 9 553 5 585 4 296 3 969
Visa detaljer Önnestad Frövall (Rödklöver) E 34 005 18 635 50 33 955 18 585 2 527 31 428 16 058
Visa detaljer Önnestad Gröngödsling E 0 0 2 150 -2 150 -2 150 3 888 -6 038 -6 038
Visa detaljer Önnestad Höstråg E 11 485 11 524 2 324 9 161 9 200 5 646 3 515 3 554
Visa detaljer Önnestad Lök E 333 347 292 367 763 332 585 291 604 63 705 268 880 227 899
Visa detaljer Önnestad Morötter E 104 528 214 644 13 203 91 325 201 441 65 561 25 764 135 880
Visa detaljer Önnestad Vårkorn E 15 154 11 396 967 14 186 10 429 4 741 9 446 5 688

Ekonomiskt resultat per led och plats 2012 och 2007 - 2012. Resultatet 2007 - 2012 är justerat för medelskörd. Samtliga prisuppgifter gäller 2012.

Led Plats Summa intäkter
2012
Summa intäkter
2007-2012
Summa insatser Bruttoresultat
2012
Bruttoresultat
2007-2012
Övriga rörliga
kostnader
TB2
2012
TB2
2007-2012
A Bollerup 19 214 13 481 3 833 15 382 9 648 4 948 10 433 4 700
B Bollerup 17 325 15 372 3 616 13 709 11 756 5 744 7 965 6 012
C Bollerup 18 938 16 652 2 364 16 574 14 288 9 817 6 758 4 471
D Bollerup 20 469 16 736 4 451 16 018 12 285 9 334 6 684 2 951
E Bollerup 20 639 15 488 2 954 17 685 12 534 13 332 4 353 -798
A Önnestad 44 861 44 692 7 987 36 874 36 705 21 886 14 989 14 819
B Önnestad 30 168 28 875 3 816 26 352 25 058 10 729 15 623 14 329
C Önnestad 80 027 94 904 5 515 74 512 89 389 24 736 49 776 64 653
D Önnestad 44 911 45 309 3 338 41 573 41 971 12 743 28 831 29 228
E Önnestad 83 086 91 428 3 243 79 844 88 185 24 345 55 499 63 840

Ekonomiskt resultat per led och plats 2007 - 2012. Resultatet 2007 - 2012 är justerat för medelskörd. Samtliga prisuppgifter gäller 2012.

Led Plats TB2
2007-2012
A Bollerup 4 700
B Bollerup 6 012
C Bollerup 4 471
D Bollerup 2 951
E Bollerup -798
A Önnestad 14 819
B Önnestad 14 329
C Önnestad 64 653
D Önnestad 29 228
E Önnestad 63 840

Ekonomiskt resultat ruta för ruta 2007 - 2012. Resultatet 2007 - 2012 är justerat för medelskörd. Samtliga prisuppgifter gäller 2012.

  Plats Gröda Led TB2
2007-2012
Visa detaljer Bollerup Frövall (Vitklöver) A 12 270
Visa detaljer Bollerup Havre A 1 176
Visa detaljer Bollerup Höstvete A 3 234
Visa detaljer Bollerup Höstvete A 4 526
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor A 6 896
Visa detaljer Bollerup Vårkorn A 98
Visa detaljer Bollerup Havre B 1 411
Visa detaljer Bollerup Höstvete B 5 223
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor B 7 888
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 1 B 12 529
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 2 B 10 058
Visa detaljer Bollerup Vårkorn B -1 036
Visa detaljer Bollerup Blålupin/havre C 4 668
Visa detaljer Bollerup Grönfoder C 2 039
Visa detaljer Bollerup Rågvete C 7 995
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor C -11 483
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 1 C 12 471
Visa detaljer Bollerup Vall (foder) år 2 C 11 138
Visa detaljer Bollerup Blålupin rb D 1 734
Visa detaljer Bollerup Havre D 1 099
Visa detaljer Bollerup Höstspeltvete D 9 835
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor D -10 727
Visa detaljer Bollerup Vall (biogas) år 1 D 8 654
Visa detaljer Bollerup Vall (biogas) år 2 D 7 111
Visa detaljer Bollerup Blålupin rb E 5 844
Visa detaljer Bollerup Frövall (Vitklöver) E 9 589
Visa detaljer Bollerup Havre E 5 392
Visa detaljer Bollerup Höstvete E 7 541
Visa detaljer Bollerup Sockerbetor E -40 618
Visa detaljer Bollerup Vall (biogas) år 1 E 7 463
Visa detaljer Önnestad Frövall (Rödklöver) A 12 694
Visa detaljer Önnestad Höstråg A 1 156
Visa detaljer Önnestad Lök A 2 462
Visa detaljer Önnestad Morötter A 5 603
Visa detaljer Önnestad Potatis A 48 788
Visa detaljer Önnestad Rödbetor A 18 212
Visa detaljer Önnestad Havre B 2 618
Visa detaljer Önnestad Potatis B 53 387
Visa detaljer Önnestad Rödbetor B 16 121
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 1 B 7 311
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 2 B 6 070
Visa detaljer Önnestad Vårkorn B 467
Visa detaljer Önnestad Havre C 2 635
Visa detaljer Önnestad Lök C 245 531
Visa detaljer Önnestad Morötter C 123 304
Visa detaljer Önnestad Vall (biogas) år 1 C 5 769
Visa detaljer Önnestad Vall (biogas) år 2 C 2 818
Visa detaljer Önnestad Vårkorn C 7 864
Visa detaljer Önnestad Potatis D 71 948
Visa detaljer Önnestad Rödbetor D 78 491
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 1 D 6 123
Visa detaljer Önnestad Vall (foder) år 2 D 8 633
Visa detaljer Önnestad Vårkorn D 6 205
Visa detaljer Önnestad Ärt/havre D 3 969
Visa detaljer Önnestad Frövall (Rödklöver) E 16 058
Visa detaljer Önnestad Gröngödsling E -6 038
Visa detaljer Önnestad Höstråg E 3 554
Visa detaljer Önnestad Lök E 227 899
Visa detaljer Önnestad Morötter E 135 880
Visa detaljer Önnestad Vårkorn E 5 688

Ekonomiskt resultat per led och plats 2012 och 2007 - 2012. Resultatet 2007 - 2012 är justerat för medelskörd. Samtliga prisuppgifter gäller 2012.

Justering av intäkter
%

Justering av insatser
%

Justering av övriga rörliga kostnader
%

Led Plats Summa intäkter
2012
Summa intäkter
2007-2012
Summa insatser Bruttoresultat
2012
Bruttoresultat
2007-2012
Övriga rörliga
kostnader
TB2
2012
TB2
2007-2012
A Bollerup 19 214 13 481 3 833 15 382 9 648 4 948 10 433 4 700
B Bollerup 17 325 15 372 3 616 13 709 11 756 5 744 7 965 6 012
C Bollerup 18 938 16 652 2 364 16 574 14 288 9 817 6 758 4 471
D Bollerup 20 469 16 736 4 451 16 018 12 285 9 334 6 684 2 951
E Bollerup 20 639 15 488 2 954 17 685 12 534 13 332 4 353 -798
A Önnestad 44 861 44 692 7 987 36 874 36 705 21 886 14 989 14 819
B Önnestad 30 168 28 875 3 816 26 352 25 058 10 729 15 623 14 329
C Önnestad 80 027 94 904 5 515 74 512 89 389 24 736 49 776 64 653
D Önnestad 44 911 45 309 3 338 41 573 41 971 12 743 28 831 29 228
E Önnestad 83 086 91 428 3 243 79 844 88 185 24 345 55 499 63 840
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne